4. When to speak & when to remain silent?

‘n tyd om stil te bly, ‘n tyd om te praat (Eccl 3:7)

Ek het gesê: “Ek wil sorgvuldig let op my lewe en nie sondig met wat ek sê nie. Ek wil nie ‘n woord praat
as ‘n slegte mens my teëstaan nie.” Ek was stom en sprakeloos, ek het geswyg, nie gepraat nie, maar my smart het al hoe groter geword. Daar was ‘n brandpyn in my, my smart het ‘n vuur in my geword. Toe móés ek praat.
(Ps 63:2-4)

Redes hoekom mense stilbly:

Mag niks belang by ‘n situasie hê nie.
Mag voel niemand sal luister nie.
Mag geïntimideer voel deur die omgewing en nie gemaklik voel om persoonlike gedagtes of oortuigings uit te druk nie. Mag voel dat dit nie sy of haar saak is om persoonlike indrukke te deel nie.
Mag bang wees vir gevolge.
Mag eenvoudig nie omgee nie.

Hoekom Stilbly nie aktyd ‘n opsie is nie:

Adam was by toe die slang vir Eva versoek het, en hy het stilgebly, en tog die blaam op God en die vrou geplaas vir sy sonde. (Gen 3:1-6)

Stilbly as gevolg van my vrees vir mense?
Het ek soos ander my oortredinge weggesteek en my sonde vir myself gehou omdat ek vir die mense bang was en die minagting van die familie gevrees het? Het ek stilgebly en dit nie buite gewaag nie? (Job 31:33-34)

Wettige Verskonings hoekom ons nie betrokke raak nie.

“Is ek my broer se oppasser?” Kain
“Dit is sy lewe, hy/sy moet self besluit.”
“Sy/Hy is groot genoeg en moet hulle eie keuses maak.”
“Ek is nie sy/haar ma of pa nie”
“Dit gaan my nie aan nie”
“Sy/hy verstaan die gevolge van hulle dade”

Voor jy iets sê ondersoek altyd eers jou motiewe

Het ek vir die persoon ingetree en gebid?
Is ek die regte persoon met die regte gesag, kennis en verwysingsraamwerk wat die meeste impak sal maak?
Val ek die persoon aan, of die probleem?
Wat is die positiewe groei uitkoms van my gesprek?
Wie het die probleem? Wie se probleem is dit?
Het ek die persoon alreeds geoordeel?
Is ek ook bereid om te verander, en saam te groei?
As die persoon hulle fout gaan erken, is ek bereid om pad van rehabilitasie met die persoon uit te loop?
Wie gaan die meeste skade lei, as die persoon nie hulle gedrag verander nie?

Omdat ons deur ons Woorde die chaos van hierdie wêreld kan herskep in ‘n Eden. “Laat U koninkryk kom en wil geskied hier op aarde, soos wat dit in die hemel is” (Mat 6:10) Daarom is dit belangrik dat ons die skeppende krag van ons woorde besef, wat moet lewe gee!

Wanneer is Stilbly Sonde?

Abraham bly stil dat Sarah sy vrou is. (Gen 20:2)
Ahab en Jesebel bly stil oor hulle komplot om Nabot se wingerd te bekom. (1 Kings 21:15)
Haman beplan ‘n galg vir Mordegai (Ester 5:14)
The Hoofpriesters beplan ‘n komplot teen Jesus (Mat 26:3-4)
Annanias en Safira bly stil oor hulle, nie hulle belofte volkome nakom nie. (Acts 5:1-2)
Die Jode komplot om Paulus dood te maak. (Acts 23:12)

In hierdie komplot word ‘n groep saam getrek om verkeerd te doen.
Groepsdruk is ‘n werklikheid en stilbly is vir oorlewing, of handhawing van jou sosiale status.

1. Vra spesifieke vrae want mense dink nie, en sien nie die gevolge nie.
2. Wees bewus van jou swakplekke
3. Kry een vriend, twee is beter as een.
4. Sê nee met erns en oortuiging.

Wanneer moet ek stilbly?

Wanneer iemand nie meer oorreedbaar is nie:
Moses het geweet hy gaan nie verder met die Pharao onderhandel nie. (Exo 10:28-29)

Oor God se persoonlike beloftes vir my.
Maria het alles wat gesê is, onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. (Luk 2:16-19)
Josef moes dalk sy drome vir homself gehou het?

Wanneer God my beveel om stil te bly.
Soms is my stilte sinvol om iemand te help om tot beter insig te kom, sodat hulle gewete self by die antwoord uitkom.

Vededig nie myself nie:
Maar Jesus het hom op geen enkele woord ‘n antwoord gegee nie, sodat die goewerneur baie verbaas was. (Mat 27:11)
Dit is altyd beter as iemand anders moet jou verdedig.

Stilbly maar doen reg!
Jou dade is ook ‘n preek, en verkondig ook ‘n boodskap.

I am very little inclined on any occasion to say anything unless I hope to produce some good by it.

Abraham Lincoln
Dr Michael D. Sedler. When to speak up & when to shut up.

Huiswerk:

Wat is die lesse wat ons uit Dawid se konfrontasie met die Israeli Manskappe toe Goliat hulle intimideer. (1 Sam 17)
Wat is die lesse wat ons uit Natan se gesprek met Dawid oor sy moord en owerspel met Batseba. (1 Sam 12)